About Us

Despre Noi

  • About Us
  • Despre Noi

Feminism.md was born from the need for local debates, discussions, knowledge production and sharing on feminist theory and practice. Run by a diverse group of Moldovan feminists, the platform is open to contributions from an ever-growing community of activists, journalists, and researchers interested in the topic. The concept of the website has been developed and implemented by the Group of Feminist Initiatives from Moldova (GIFM).
GIFM is a Moldovan grassroots organization active since 2015. It brings together a number of activists, journalists, policy professionals and researchers, who organize feminist activities, such as street marches, public lectures, book and movie clubs, public debates.

Feminism.md a apărut din necesitatea locală de dezbateri, discuții, producere și împărtășire de cunoștințe, despre teoria și practica feministă. Realizată de un grup divers de feministe din Moldova, platforma este deschisă contribuțiilor din partea unei comunități tot mai largi de activiste/ști, jurnaliste/ști și cercetătoare/ori interesate/ți de acest subiect. Conceptul site-ului a fost dezvoltat și implementat de către Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM).
GIFM este un grup de tip grass-roots și activ din anul 2015. Acesta reunește un număr de activiști, jurnaliști, profesioniști în politici și cercetători care organizează activități feministe, cum ar fi marșuri stradale, discuții publice, cluburi de carte și de film, dezbateri publice.

Our Mission

Misiunea

  • Our Mission
  • Misiunea

We have long felt that Moldova lacks more in-depth feminist analysis, both in the media, as well as in the public and political discourse. Our mission is therefore twofold:

1. We aim to contribute with information, ideas, thoughts and arguments to improving the conditions of women and men from Moldova.

2. We intend to fill in the gap of knowledge in the field of feminism and gender equality, and to advance their understanding as meaningful, life changing concepts.

Am considerat de mai mult timp că în Moldova lipsește o analiză feministă mai profundă, atât în mass-media, cât și în discursul public și politic. Astfel, misiunea noastră este dublă:

1. Avem scopul să contribuim cu informație, idei, gânduri și argumente la îmbunătățirea condițiilor femeilor și bărbaților din Moldova.
2. Intenționăm să completăm golul creat de lipsa de cunoștințe despre feminism și egalitate de gen și să avansăm înțelegerea acestora  ca și concepte de valoare, care pot schimba vieți.

Ana Gurău

Ana is a researcher in biomedical sciences at the University of Geneva and is interested in the ethics of health systems. With previous studies of philosophy, public policy and economics, Ana has extensive experience in project management, both in the private, public and non-profit sectors. Before leaving Moldova, she worked in the field of trafficking prevention, but she remains involved as a women’s rights activist, as well as a health policy consultant.
Ana este cercetătoare în științe biomedicale la Universitatea din Geneva și se interesează de etica sistemelor de sănătate. Cu studii anterioare de filosofie, politici publice și economie, Ana posedă o vastă experiență în managementul proiectelor, atât în sectorul privat, cât și în cel public și non-profit. Până a pleca din Moldova, a activat în domeniul prevenirii traficului de femei, dar rămâne implicată în prezent în calitate de activistă pentru drepturile femeilor, precum și în cea de consultantă pe politici de sănătate.

Nata Andreev

The sexist and misogynistic system, that often decides for us whom to like and what artwork should go for millions at Sotheby’s, hidden for so many years, an immense number of breathtaking stories that are so inspirational. HerArt Podcast is a project that will tell you every month 7 curious facts about women artists that didn’t let the male gaze to swallow their efforts and talent and revolutionized the art world. 
Sistemul sexist si misogin care dicteaza de cine sa ne placa si a cui lucrare valoreaza mai mult la Sotheby’s, ne-a sustras atentia de la multe istorii care iti taie respiratia si te inspira sa descoperi tot mai multe. HerArt Podcast iti povesteste in fiecare luna cate 7 curiozitati despre femeile care nu s-au lasat contemplate si au revolutionat lumea artelor. 

Victoria Apostol-Marius

Victoria is a socialist-feminist and independent scholar living in New York City since 2016. She is interested in the relationship between class and gender and how power of different forms of government define femininity and masculinity. Her recent passion is history with a focus on the Soviet Union and its “women’s question” ideology. Victoria holds a Master of Arts in Human Rights and a Master of Arts in Policies, Gender and Minorities.
Victoria este o feministă-socialistă și o cercetătoare independentă care locuiește în orașul New York din 2016. Ea este interesată de relația dintre gen și clasă, și cum puterea a diferitelor forme de guvernare definește feminitatea și masculinitatea. Pasiunea ei recentă este istoria cu un accept pe Uniunea Sovietică și ideologia acesteia cu privire la “chestiunea femeiască”. Victoria deține două masterate, unul în Drepturile Omului și celălalt în Politici,Gen și Minorități.

Polina Ceastuhina

Polina is a marketing and communication specialist with interest in social sciences and feminism. Since she graduated from University of Cambridge, Masters in Philosophy in Multidisciplinary Gender Studies in 2014, together with fellow activists she has engaged in community events around gender equality and feminist topics.
Polina este specializează în marketing și comunicare cu interes în științele sociale și feminism. Din 2014, cînd a absolvit Universitatea din Cambridge, Master în Filozofie în Studii Multidisciplinare de Gen, împreună cu alte activiste/alți activiști ea s-a implicat în organizarea evenimentelor cu tematici legate de egalitate de gen și feminism.